نوشته‌ها

مرکز ماساژ در تهران ویلا | 09999890774

مرکز ماساژ در تهران ویلا

مرکز ماساژ در تهران ویلا

مرکز ماساژ در تهران ویلا

 

ماساژ تهران ویلا

استفاده رو به رشد آن برای بیماران. در میان انواع مختلف ماساژ، ماساژ سوئدی یک ماساژ تسکین‌دهنده است،

که ابتدا توسط هنریک لین، استاد لین در آغاز قرن نوزدهم به کار گرفته شد. آلوئه ورا مزایای دیگری نظیر افزایش جریان خون، ا

ستراحت ذهن و بدن، کاهش استرس و فشار ماهیچه‌ای و افزایش سطح سلامتی دارد.

در طول مطالعه آن‌ها آلبرت و سایرین اظهار داشتند که ماساژ سوئدی اثر بیشتری بر کاهش استرس و اضطراب در بیماران با عمل جراحی قلب باز دارد. در این تحقیق سعی کردیم بررسی کنیم

که آیا ماساژ درمانی و تصویر ذهنی درد کودکانی را کاهش می‌دهد که از سرطان رنج می‌برند یا خیر.
در این تحقیق، جمعیت آماری شامل تمامی کودکانی که از انواع مختلف سرطان رنج می‌برند

(از جمله تومورهای سیستم عصبی مرکزی و تومورهای عضلانی عضلانی)

که در بیمارستان و مرکز پزشکی، بهداشت و تحصیلات در تهران برای انجام ال پی / آی تی پذیرفته شدند.

ماساژ در منزل تهران ویلا

در پژوهش، توزیع کودکان به صورت تصادفی و از لحاظ نوع سرطان و فراوانی نمونه‌برداری مایع مغزی – نخاعی بود.

در این مطالعه، روش نمونه‌گیری بر مبنای هدف و با توجه به محدودیت‌های مطالعه موجود بود،

اندازه نمونه ۴۱ بود. کودکان با والدینشان به طور تصادفی به یکی از دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند.

در میان ۴۱ شرکت‌کننده، ۲۱ (۵۱ درصد)دختر بودند و ۲۰ (۴۸ درصد)پسر بودند. ، ۲۱ جفت کودک – والد در گروه آزمایش گذاشته شدند

و ۲۰ جفت در گروه کنترل قرار گرفتند. میانگین سنی کودکان ۲۰.۷۸ ماه با انحراف معیار of بود که برابر با شش و نیم سال است.

سالن ماساژتهران ویلا