نوشته‌ها

مرکز ماساژ در شهرک ابوذر | 09999890774

مرکز ماساژ در شهرک ابوذر

مرکز ماساژ در شهرک ابوذر

مرکز ماساژ در شهرک ابوذر

ماساژ شهرک ابوذر
خشک شدن مفصل ها یکی از دلایل عمده

بی حرکتی دست ها می باشد.
مفصل ها به خاطر شرایط کاری و بسیاری دلایل دیگر ممکن است

به پوکی و خشک شدن روی بیاورد
که شما عزیزان باید با ماساژ درمانی

از این خطر جلوگیری به عمل آورید .
و در نتیجه ماساژ عضلات؛

درد را کمتر احساس می کنید.
هنگامی که عضلات به مشکل برخورد داشته باشند
محدودیت هایی در انجام کارها رخ می دهد.
باتوجه به نشست و برخاست بالا رفتن و انجام کارهایی

فیزیکی عضلات باید استراحت کافی داشته باشند
بدین منظور ما از ماساژ درمانی استفاده می کنیم.
بسیاری از ماساژهای پرطرفدار قدیم

با فشارهای طولانی مدت همراه بوده است.
این گونه ماساژ را دلاک ها که بسیار ماهر بوده اند
در دیرباز انجام می داده اند و بسیار این مدل و روش پرطرفدار بوده است.
این نوع ماساژ باید با توجه به نوع بدن و حساسیت آن انجام پذیرد

خدمات ماساژ در شهرک ابوذر
حتی در کتاب معروف ابوعلی سینا
ازاین نوع ماساژ نام برده شده است.
خون رسانی با انجام این نوع ماساژ باعث می گردد
که مواد زائد از بدن دفع گردد
و به سلامتی بسیار کمک می کند.
برای اینکه ماساژ تاثیر بیشتری انجام پذیرد
فشارهای طولانی را باید تحمل کنید
تا تاثیر بیشتری را مشاهده نمایید.
دراین نوع ماساژ گرمایی خاص را فرد متوجه می شود.
ماساژ ها برای سنین و گروهایی خاص برنامه ریزی شده است
و نمی توان برخی از ماساژ ها را روی کودکان استفاده نمود
زیرا کودکان استخوان هایشان در معرض رشد قرار داد
و باید بسیار بااحتیاط برخورد نمود.
حتی در مقاله خوانده بودم
که بدن کودکان بخاطر در حال رشد بودن
انها باید رطوبت کافی را داشته باشد.
بسیاری از افراد که همیشه احساس سرمای شدید می کنند.
می توانند از این نوع ماساژ

که به دلک معروف می باشد استفاده نمایند.

مراکز ماساژ  شهرک ابوذر