نوشته‌ها

ماساژ در منزل نیاوران | 09999890774

ماساژ در منزل نیاوران

ماساژ در منزل نیاوران

ماساژ در منزل نیاوران

 

مرکز ماساژ در نیاوران

پی درپی و البته آرامش کامل که به اعضا بدن شما وارد کنیم
آرامش را به شما هدیه می دهیم

یک نوع ماساژاست
که تمام اعضای بدن به یک آرامش وصف ناپذیر می رسد
البته این مسئله به ماساژ کالیفرنیایی نیز معروف می باشد
که شاید شما هم شنیده باشید

انواعی از گناه ماساژ وجود دارد که روی یک عضو خاص تمرکز بیشتری دارد مانند انگشتان
دست شغل های اینترنتی که افراد بیشتر روی صندلی نشسته
و تحرک خاصی ندارند فشار روی کتف تا انگشتان گردن و کمر آنها وارد می‌شود
که تمام اینها یک نوع ماساژ خاص را می‌طلبد
مثلاً فشاری که برای انگشتر در تحت فشار آرام با دقت می باشد که سیستم عصبی انگشتان را تحریک میکند
یا ماساژی که روی قسمت گردن است شامل انواع ماساژ می شود

مرکز ماساژ نیاوران
که یک تایم طولانی تر را می طلبد
یکی از مهمترین ماساژ ها ماساژ سر می باشد
زیرا قسمت اعظم فشار عصبی و استرس از مغز انسان تراوش می شود
مدنظر داشته باشید
که تکنیک هایی که برای ماساژ به کار می‌رود
باید با دقت انجام شود زیرا با یک حرکت نابه‌جا ممکن است
عضله مورد نظر دچار گرفتگی شود و باعث صدمه به مشتری محترم گردد
که این خود از کیفیت کار می کاهد
وسایلی که برای این نوع استفاده می‌شود نیز باید
مسایل با کیفیت باشد البته برای ماساژ سر انگشتان دست ماساژور
بیشتر از همه چی نیاز به دقت دارند
این کار بیشتر با انگشتان دست انجام شود
و با تکنیک هایی که ماساژور عزیز فراگرفته است
ماساژی که به ماساژ شیاتسو معروف می باشد
برای اینگونه مواردی که شرح دادم مناسب است

ماساژور درمنزل نیاوران