نوشته‌ها

مرکز ماساژ در احتشامیه | 09999890774

مرکز ماساژ در احتشامیه

مرکز ماساژ در احتشامیه

مرکز ماساژ در احتشامیه

 

مرکز ماساژ در احتشامیه

 

ساختار و عملکرد ماهیچه اسکلتی آن را به عنوان بافت ویسکوالاستیک طبقه‌بندی می‌کند.
این به این معنی است که
خواص الاستیک که عضله را قادر می‌سازد به طول اولیه خود برگردد و به آن برسد
بر توانایی اش در کشش تاثیر می‌گذارد. زمانی که با آسیب‌های ماهیچه‌ای کار می‌کنید،
چندین عامل وجود دارد که

خدمات ماساژ در احتشامیه

تعیین شدت آسیب و نوع درمان مورد نیاز را در نظر بگیرید. اولی
عامل آن نقشی است که ماهیچه در هنگام آسیب زدن انجام می‌دهد.
ماهیچه می‌تواند یکی از آن‌ها را فرض کند
چهار نقش:
. عامل دوم تعیین این است که

نوعی انقباض که در طول فعالیت روی داد.
یک نوع جراحت ماهیچه یک نژاد است. کشش ماهیچه

و یا ماهیچه به طور معمول به خاطر یک کشش اتفاق می‌افتد
نیروی کششی بیش از حد. کشیدگی ماهیچه می‌تواند ناشی از نیرویی باشد

که باعث کشیدگی ماهیچه می‌شود.
از ناحیه الاستیک آن عبور می‌کند و یا به طور معمول از بار عجیب و غریب استفاده می‌کند.

زمانی که یک ماهیچه
کرنش رخ می‌دهد و به شدت به یکی از سه درجه با توجه به شدت و میزان آن درجه‌بندی می‌شود.

درجه اول – اولین نژاد درجه اول است که با تنها چند پاره مشخص می‌شود.

ماساژور آقا در احتشامیه

فیبرهای عضلانی. علایم این بیماری شامل ضعف خفیف و تشنج است که منجر به از دست دادن برخی از بین رفتن می‌شود.
تابع است. تورم ملایم وجود دارد اما هیچ عیب محسوس در ماهیچه وجود ندارد. درد داره.
هم انقباض و هم کشش، و هم کاهش تعداد حرکت.
۲. دومین درجه – فشار درجه دو، یک آسیب متوسط با نزدیک به نصف سیستم است.
فیبرها پاره می‌شوند و منجر به کبودی یا کبودی می‌شوند. ضعف عمده به این دلیل اتفاق می‌افتد که
به مهار در ناحیه ناشی از درد می‌پردازیم، تورم و از دست دادن عملکرد
نسبت به سختگیری شدید است، اما هنوز هیچ نقص آشکاری وجود ندارد. درد با انقباض خیلی بدتر است.
و گستره وسیعی از حرکت را کاهش می‌دهد.
۳. درجه سوم – فشار درجه سوم جدی‌ترین و نتایج حاصل از گسیختگی کلی است.
ماهیچه است. تورم، ضعف و تشنج شدید هستند و کبودی ممکن است رخ دهد.

سالن ماساژ احتشامیه