نوشته‌ها

مرکز ماساژ در میدان انقلاب | 09999890774

مرکز ماساژ در میدان انقلاب

مرکز ماساژ در میدان انقلاب

مرکز ماساژ در میدان انقلاب

ماساژ میدان انقلاب

علاوه بر این، تفاوت قابل‌توجهی در روش شدت آر ال اس و کیفیت خواب پس از مداخلات بین دو گروه مشاهده شد

در نتیجه ارتعاش تاثیر بیشتری بر بهبود علایم آر ال اس و کیفیت خواب در بیماران در مقایسه با ماساژ اعمال کرد
نتیجه‌گیری: یافته‌های ما نشان داد که هم ارتعاش و هم ماساژ، میانگین شدت

آر ال اس را کاهش داده و کیفیت خواب را در بیماران بهبود می‌بخشند.
در مطالعه‌ای که بر روی ۸۰ بیمار انجام شد، ما دریافتیم که درمان و ماساژ درمانی به طور قابل‌توجهی شدت

میانگین نشانه‌های سندرم پای بیقراری را کاهش داده و کیفیت خواب را در بیماران بهبود بخشیده‌است.
مرحله پایانی نارسایی کلیه شامل کاهش تدریجی و پیشرونده عملکرد کلیه است
که نیازمند درمان جایگزین برای عملکرد کلیه است. در حال حاضر رایج‌ترین روش

درمانی برای نارسایی حاد کلیوی در سراسر جهان است. گرچه

مراکز ماساژ  میدان انقلاب

باعث زنده ماندن صدها بیمار در میان هزاران بیمار مبتلا به مرحله پایانی شده‌است

که در معرض مشکلات مختلفی قرار دارند در بین آن‌ها، مشکلات سیستم عصبی،

احساس سوزش در بدن، سندروم پای بی‌قرار (ار ال اس )،

پاهاو حتی در بین آن‌ها وجود دارد.
مثال‌هایی برای پیچیدگی‌های هستند
ار ال اس یکی از مشکلات رایج میان بیماران می‌باشد.
این یک اختلال عصبی – حرکتی عصبی است که به عنوان یک احساس ناخوشایند در پاهای اتفاق می‌افتد

که در نتیجه تمایل به حرکت اندام‌های پایین و کم کردن با حرکت رخ می‌دهد
در صورت تشدید نشانه‌ها، این شرایط می‌تواند شامل بازوها و بخش‌های دیگر بدن باشد.
این نشانه‌ها معمولا در شب یا در بقیه اختلالات خواب نشان داده می‌شوند

براساس استانداردهای بین‌المللی ار ال اس ، معیارهای تشخیصی این سندروم از قرار زیر هستند:
علایم حسی در پاها منجر به حرکات غیرقابل‌کنترل متعدد در پاها می‌شود

ماساژور خانم در میدان انقلاب