نوشته‌ها

مرکز ماساژ در سید خندان | 09999890774

مرکز ماساژ در سید خندان

مرکز ماساژ در سید خندان

مرکز ماساژ در سید خندان

ماساژور خانم در سید خندان

لرزش از عبارت لاتین برای ارتعاش یک ضربه است که از آن متغیر است.
تکان سریع و موزون تکان می‌خورد. این یک ضربه عالی برای هر دو است که بافت را بیدار کنید و
مشتری را به “رها کردن” یک عضو که ناخودآگاه در انقباض جزیی نگه‌داشته می‌شود تشویق می‌کند
برنامه
کار اجرا شده با دو دست که ماهیچه را احاطه کرده و به سرعت نوسان می‌کند
بیرون، لرزش یک ضربه مقدماتی است

که گردش را افزایش می‌دهد تا ماهیچه آماده شود
برای رقابت ورزشی. هر دو دست و دست می‌تواند

برای اعمال پیوسته استفاده شود
حرکت.
ملاحظات
لرزش می‌تواند به آرامی و یا به شدت برای طول متفاوت زمان انجام شود. در مورد
استفاده و کاربرد دیگر بستگی به نیازهای مشتری دارد.
نتایج فیزیولوژیکی
لرزش لرزش ماهیچه را با قطع کردن یا منحرف کردن گیرنده‌های موجود در بافت
اطراف و یا مفاصل کاهش می‌دهد.

آلوئه ورا هم چنین فیبرهای عصبی را تحریک می‌کند

و تکنیک‌های یا توان‌بخشی را تسهیل می‌کند.
اضافی

ماساژور آقا در سید خندان
حرکت‌های دیگری نیز وجود دارند که برخی از متخصصان ماساژ در نظر می‌گیرند

که مشتقات داشته باشند یا
پنج ضربه پایه سوئدی. متخصصان دیگر این موارد را مد نظر قرار می‌دهند
به سمت راست خود حرکت می‌کنند. این ضربه‌ها اغلب برای برچسب می‌خورند که
آن‌ها مرتبط با ماساژ ورزشی هستند.
فشرده‌سازی اغلب با مشت انجام می‌شود اما می‌تواند با انگشت شستش مورد استفاده قرار گیرد.
دست صاف، آرنج، یا پاها. فشرده‌سازی با هل دادن مستقیم به داخل
بافت و ممکن است با پیچش کمی همراه باشد .
چرخش پوست یک ضربه است که پوست و بافت ارتباطی را مورد خطاب قرار می‌دهد.

پوستی که در حال حرکت است
با انتخاب بافت ارتباطی بین انگشتان دست و دست آن را انجام داد
و بافت را روی انگشت شست
یک ضربه است که اغلب در ابتدا و انت‌های ماساژ استفاده می‌شود.
با تاثیرگذاری بر سیستم عصبی، مشتری را آرام کند.

هر دو دست روی بدن قرار می‌گیرند،
یکی در قسمت پایینی گردن رحم و یک نفر در پشت پایین؛

سپس یک حرکت نرم و تکان دار ایجاد می‌کنند.

ماساژ سید خندان